Prezrieť album

Fotoalbumy > Stretnutie pre stavebné úrady máj 2010, Tatranská Lomnica
Účastníci stretnutia

skoleniesu02_t1.jpg
Zobraziť

Účastníci stretnutia

skoleniesu08_t1.jpg
Zobraziť

Účastníci stretnutia

skoleniesu10_t1.jpg
Zobraziť

Účastníci stretnutia

skoleniesu09_t1.jpg
Zobraziť

Lektorka - JUDr. H. Spišiaková a Ing. D. Verčimak

skoleniesu11_t1.jpg
Zobraziť

Lektoraka JUDr. H. Spišiaková, Ing. D. Verčimak

skoleniesu14_t1.jpg
Zobraziť

Preberanie osvedčení za úspešne absolvovaný kurz

skoleniesu17_t1.jpg
Zobraziť

Preberanie osvedčení za úspešne absolvovaný kurz

skoleniesu18_t1.jpg
Zobraziť

Účastníci stretnutia

skoleniesu07_t1.jpg
Zobraziť