Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Vladimír Pirošík
Informácie:

advokát, špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov

Lektorovanie podujatí: 29. 01. 2024 - Pracovné stretnutie starostov a primátorov
24. 11. 2023 - Najčastejšie pochybenia samosprávy pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania
24. 11. 2023 - Najčastejšie pochybenia samosprávy pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania
24. 11. 2023 - Najčastejšie pochybenia samosprávy pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania
15. 06. 2023 - Ako efektívne komunikovať s verejnosťou a tvorba obecných novín
16. 03. 2023 - Najčastejšie pochybenia samosprávy pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania
16. 03. 2023 - Zákon o slobode informácií - novela od 1. januára 2023 a Zákon o ochrane osobných údajov - GDPR v roku 2023
16. 03. 2023 - Zákon o slobode informácií - novela od 1. januára 2023 a Zákon o ochrane osobných údajov - GDPR v roku 2023
16. 03. 2023 - Najčastejšie pochybenia samosprávy pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania
16. 03. 2023 - Zákon o slobode informácií - novela od 1. januára 2023 a Zákon o ochrane osobných údajov - GDPR v roku 2023
30. 01. 2023 - Pracovné stretnutie starostov a primátorov
01. 11. 2022 - Obecné zastupiteľstvo, starosta a ich poradné orgány v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
20. 09. 2022 - TEST - Vzdelávací cyklus - Základné princípy fungovania obcí a miest vo vybraných kompetenciách
08. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí; hlavný mail uveďte do Prihlášky, zvyšných 9 do POZNÁMKY
17. 02. 2022 - Najčastejšie problémy samospráv v oblasti Infozákona a GDPR *praktické riešenia*
15. 02. 2022 - Najčastejšie problémy samospráv v oblasti Infozákona a GDPR *praktické riešenia*
15. 02. 2022 - Najčastejšie problémy samospráv v oblasti Infozákona a GDPR *praktické riešenia*
26. 04. 2021 - Najčastejšie problémy samospráv v rokoch 2020 – 2021 so zákonom O SLOBODE INFORMÁCIÍ /Infozákon) a praktické riešenia
24. 02. 2021 - Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *videoseminár*
24. 02. 2021 - Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *videoseminár*
23. 02. 2021 - Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *videoseminár*
23. 02. 2021 - Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *online webinár*
23. 02. 2021 - Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *online webinár*
23. 02. 2021 - Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *webinár *
06. 03. 2020 - Ochrana osobných údajov v praxi obcí a ich ROPO
05. 03. 2020 - Ochrana osobnych udajov v praxi obcí a ich ROPO
17. 06. 2019 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
25. 04. 2019 - Najčastejšie chyby samospráv pri plnení informačných zákonných povinností
25. 09. 2018 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
03. 05. 2018 - Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
03. 05. 2018 - OBECNÉ NOVINY - praktické otázky tvorby *pracovné stretnutie pre novinárov, redakčné rady a vydavateľov*
03. 05. 2018 - Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárov
11. 04. 2018 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
14. 03. 2018 - Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v samospráve - RZ obcí Hornád
30. 01. 2018 - Novela zákona o ochrane osobných údajov *povinnosti samosprávy po novele platnej 25.5.2018
29. 01. 2018 - Ochrana osobných údajov v samospráve - nové pravidlá v roku 2018.
19. 01. 2018 - Ochrana osobných údajov v samospráve - nové pravidlá v roku 2018
02. 02. 2016 - Novela infozákona z pohľadu samosprávy * účinnosť od 1.1.2016, praktické rady*
Autorstvo publikácií: Praktická príručka pre kronikárov
Praktická príručka pre kronikárov