Mzdová účtovníčka na prelome rok 2021/2022

Termín

2. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
4.-10. december 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

štatutári a odborní zamestnanci miest, obcí, VÚC, škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb

Kapacita:

150

Uzávierka:

02.12.2021

Variabilný symbol:

021221

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Suma životného minima platná od 1.7.2021 a jej vplyv na:

 • nezdaniteľné časti základu dane
 • prídavok na dieťa, rodičovský príspevok

 

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

 • novela nariadenia č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia účinná od 1.1.2022
  • zmena nepostihnuteľných súm pri výpočte výšky neprednostných zrážok
  • koho sa týka a čo sa nezmenilo

Minimálna mzda v roku 2022

 • výška príplatkov od 1.1.2022

Daňový bonus

 • od 1.7.2021, od 1.8.2021 a od 1.1.2022
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Odmena 100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov

 • špecifické podmienky
 • zásluhovosť, alikvotizácia, kumulácia

 

Novela Zákonníka práce

 • skončenie pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a veku určeného na nárok na starobný dôchodok od 1.1.2022
  • podmienky
  • odstupné
  • odchodné
 • výpočet zvýšenia dovolenky v pomernom rozsahu z dôvodu starostlivosti o dieťa od 1.1.2022
 • pracovný pomer na dobu určitú počas mimoriadnej situácie ... §252o

Stravovanie zamestnancov po poslednej novele Zákonníka práce,

 • gastrolístky a finančný príspevok
  • od 1.1.2022
  • zdaňovanie jednotlivých spôsobov stravovania zamestnancov

Dohoda o brigádnickej práci študentov ... dokedy v prípade

 • skončenia strednej školy
 • skončenia prvého stupňa VŠ

Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov

 • príspevok  na rekreáciu zamestnancov
  • v končiacom roku 2021
  • v roku 2022

Sociálne poistenie

 • od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej    poisťovne
  • zrušenie Gríd kariet
  • prihlasovanie pomocou mena, hesla a aplikácie
  • prihlasovanie pomocou elektronického občianskeho preukazu

 

Zdravotné poistenie

 • zmena oznamovacích povinností zamestnávateľa od 1.10.2021

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

admin2

26.11.2021 o 14:52

Reagovať

Dobrý deň, chcela by som touto cestou požiadať lektora Ing. Pavla Kukučku o nejaký materiál alebo bližšie vysvetlenie možností čerpania sociálneho fondu zamestnancami, aké spôsoby sú oslobodené od dane resp. nie sú predmetom dane a ktoré formy čerpania SF podliehajú zdaneniu a odvodom. Ocenila by som aj uvedenie nejakých príkladov z praxe.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.