Pracovný poriadok školy - zmeny a aktualizácie *organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách*

Termín

11. apríl 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Lektor:

Mgr. Katarína Tamášová

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

Cieľová skupina: riaditelia škôl, zástupcovia, personalisti, mzdoví účtovníci, ekonómky

Kapacita:

150

Uzávierka:

10.04.2019

Variabilný symbol:

1104

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Zmeny a aktualizácie pracovného poriadku školy
  • Zmeny a aktualizácie organizačného poriadku školy
  • Zmeny v pracovných náplniach zamestnancov v nadväznosti na nový katalóg pracovných činností

Pracovný materiál:

  • Pracovný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami v nadväznosti na nové pravidlá ochrany osobných údajov a GDPR, novelizácie Zákonníka práce, zákona 553/2003 Z. z. prípadne ďalších zákonov
  • Organizačný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami
  • vzorové pracovné náplne

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.