Meno, priezvisko, tituly:Ing. Iveta Beslerová
Lektorovanie podujatí: 29. 01. 2024 - Pracovné stretnutie starostov a primátorov
26. 04. 2023 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
27. 02. 2023 - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, elektronická platforma v IS EVO *
27. 02. 2023 - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, elektronická platforma v IS EVO *
27. 02. 2023 - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE * Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, elektronická platforma v IS EVO *
30. 06. 2022 - Zmeny v procese VO po zákonnej úprave s akcentom na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
30. 06. 2022 - Zmeny v procese verejného obstarávania po zákonnej úprave - s akcentom na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
30. 06. 2022 - Zmeny v procese VO po zákonnej úprave s akcentom na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
23. 03. 2022 - Ako vykonať kontrolu investičnej akcie - pracovné stretnutie kontrolórov a ďalších zamestnancov samosprávy
13. 01. 2022 - Novela zákona o VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 2022
13. 01. 2022 - Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022
13. 01. 2022 - Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022
04. 03. 2021 - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou
04. 03. 2021 - Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou
04. 03. 2021 - Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou
14. 04. 2020 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
25. 10. 2018 - AKTUALITY vo verejnom obstarávaní
24. 10. 2018 - Aktuality vo verejnom obstarávaní
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dni
05. 10. 2016 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dni