Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
Lektorovanie podujatí: 03. 12. 2018 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
20. 09. 2018 - Záškoláctvo a jeho postihovanie
26. 06. 2018 - Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení
19. 06. 2018 - Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení
04. 10. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
19. 10. 2016 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
23. 09. 2016 - Nové civilné súdne konanie pre obce.
06. 09. 2016 - Správne konanie v podmienkach miest a obcí - 1. a 2. časť
Autorstvo publikácií: