Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD.