Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Marián Hoffmann, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
Informácie:

Lektor je sudcom Krajského súdu v Prešove, kde súčasne zastáva funkciu predsedu správneho kolégia. Predtým krátko pracoval v advokátskej kancelárii a za vyše 15 rokov ako prokurátor na netrestnom úseku prokuratúry prešiel viacerými pracovnými pozíciami na okresných, krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre SR, kde mal možnosť dôverne sa oboznámiť s fungovaním a problémami obecnej samosprávy u nás i v zahraničí. Aktívne sa zúčastňuje vedeckých konferencií, je autorom monografií a odborných článkov zo sféry ústavného a správneho práva. Ako lektor prednáša v Justičnej akadémii SR a pre vzdelávacie organizácie územnej samosprávy.

Lektorovanie podujatí: 22. 05. 2023 - ZÁŠKOLÁCTVO a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona
22. 05. 2023 - ZÁŠKOLÁCTVO a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona
22. 05. 2023 - ZÁŠKOLÁCTVO a jeho právne postihovanie po aktuálnej zmene zákona
24. 03. 2023 - PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - dve na seba nadväzujúce časti, dvaja lektori
24. 03. 2023 - PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - dve na seba nadväzujúce časti, dvaja lektori
24. 03. 2023 - PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - dve na seba nadväzujúce časti, dvaja lektori-2.časť
17. 03. 2023 - PRÁVNE ZÁKLADY pre starostov a poslancov - 2. časť
29. 04. 2022 - Povoľovanie výrubu drevín - aktuálne legislatívne zmeny
29. 04. 2022 - Povoľovanie výrubu drevín - aktuálne legislatívne zmeny
29. 04. 2022 - Výrub drevín
29. 04. 2022 - POVOĽOVANIE VÝRUBU DREVÍN * aktuálne legislatívne zmeny *
04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
26. 01. 2022 - Správne konanie so špecifikami pre školy a školské úrady
26. 01. 2022 - Správne konanie so špecifikami pre školy a školské úrady
26. 01. 2022 - SPRÁVNE KONANIE so špecifikami pre školy a školské úrady
26. 01. 2022 - Správne konanie so špecifikami pre školy a školské úrady
11. 06. 2021 - Objektívna zodpovednosť - nová kompetencia obcí a prejednávanie správnych deliktov
11. 06. 2021 - Objektívna zodpovednosť - nová kompetencia obcí a prejednávanie správnych deliktov
11. 06. 2021 - Objektívna zodpovednosť - nová kompetencia obcí a prejednávanie správnych deliktov
19. 02. 2021 - Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest
19. 02. 2021 - Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest
19. 02. 2021 - Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest   *videoseminár *
18. 02. 2021 - Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest
18. 02. 2021 - Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest
18. 02. 2021 - Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest *webinár*
25. 09. 2019 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska
07. 03. 2019 - Právne základy pre obce nielen pre (novo)zvolených - II.
26. 02. 2019 - Právne základy obce nielen pre novozvolených - I.
11. 02. 2019 - Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených časť I.
03. 12. 2018 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
20. 09. 2018 - Záškoláctvo a jeho postihovanie
26. 06. 2018 - Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení
19. 06. 2018 - Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení
04. 10. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
19. 10. 2016 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
23. 09. 2016 - Nové civilné súdne konanie pre obce.
06. 09. 2016 - Správne konanie v podmienkach miest a obcí - 1. a 2. časť