Meno, priezvisko, tituly:JUDr., Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.
Lektorovanie podujatí: 29. 05. 2023 - POHREBNÍCTVO - povinnosti pre obce, mestá   *v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z*
29. 05. 2023 - POHREBNÍCTVO - povinnosti pre obce, mestá   *v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z*
29. 05. 2023 - POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁ v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE v platnom znení
11. 09. 2020 - ZÁKON č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE *NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁ*
20. 03. 2020 - ZÁKON č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁ
07. 06. 2016 - Správa cintorínov v praxi obcí a miest