Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Mária Stahovcová 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Mária Stahovcová
Lektorovanie podujatí: 30. 01. 2019 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018
13. 02. 2018 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
08. 02. 2018 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
06. 02. 2018 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
15. 02. 2017 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016
14. 02. 2017 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016
27. 01. 2016 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015
26. 01. 2016 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015
01. 01. 1970 -
Autorstvo publikácií: