Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Mária Stahovcová