Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Mária Kasmanová 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Mária Kasmanová
Lektorovanie podujatí: 21. 10. 2020 - Rozpočet - proces zostavenia, jeho schválenie a zmeny, programový a participatívny rozpočet, vplyv Covid 19
20. 10. 2020 - ROZPOČET proces zostavenia, jeho schválenie a zmeny, programový a participatívny rozpočet, vplyv Covid 19
13. 07. 2020 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
13. 07. 2020 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
16. 10. 2019 - FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO v obciach, RO a PO zriadených obcou
15. 10. 2019 - Finančné výkazníctvo v obciach a ich RO a PO
05. 10. 2018 - Vedenie pokladnice *z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly*
03. 10. 2018 - VEDENIE POKLADNICE z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly.
06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
15. 03. 2018 - Cestovné náhrady *evidencia a účtovanie*
13. 03. 2018 - CESTOVNÉ NÁHRADY *evidencia a účtovanie*
14. 09. 2017 - PROCES ZOSTAVENIA ROZPOČTU, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet
13. 09. 2017 - Proces zostavenia rozpočtu - jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet
12. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
12. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
13. 10. 2016 - Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly
12. 10. 2016 - Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontroly
15. 10. 2015 - Cestovné náhrady v podmienkach samosprávy, ich RO a PO *evidencia a účtovanie*
13. 10. 2015 - Cestovné náhrady v podmienkach samosprávy a v ich organizáciách * evidencia a účtovanie *