Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Dávid Grochoľ 

Meno, priezvisko, tituly:Dávid Grochoľ
Lektorovanie podujatí: 14. 04. 2020 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl