Meno, priezvisko, tituly:PaedDr. Alica Fecková
Lektorovanie podujatí: 23. 11. 2023 - Zmeny vo financovaní originálnych školských kompetencií miest a obcí od 1.9.2023
23. 11. 2023 - Zmeny vo financovaní originálnych školských kompetencií miest a obcí od 1.9.2023
23. 11. 2023 - Zmeny vo financovaní originálnych školských kompetencií miest a obcí od 1.9.2023
16. 10. 2023 - Pracovné stretnutie pre školské úrady
20. 04. 2023 - Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023. Zanedbávanie školskej dochádzky.
20. 04. 2023 - Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023. Zanedbávanie školskej dochádzky.
20. 04. 2023 - Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2023. Zanedbávanie školskej dochádzky.
01. 11. 2022 - OBEC ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení - v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
22. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí
20. 09. 2022 - TEST - Vzdelávací cyklus - Základné princípy fungovania obcí a miest vo vybraných kompetenciách
08. 09. 2022 - Základné princípy fungovania obcí a miest - vzdelávací cyklus - 6 videí; hlavný mail uveďte do Prihlášky, zvyšných 9 do POZNÁMKY
05. 09. 2022 - OBEC ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení - v rámci vzdelávacieho cyklu Základné princípy fungovania obcí a miest
09. 02. 2022 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
07. 01. 2022 - Financovanie neštátnych škôl od 1.1.2022   *MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení* - zmeny zákona č. 596/2003 Z. z. od 1.1.2022
07. 01. 2022 - Financovanie neštátnych škôl od 1.1.2022   *MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadenia* - zmeny zákona č. 596/2003 Z. z. od 1.1.2022
07. 01. 2022 - FINACOVANIE NEŠTÁTNYCH škôl od 1.1.2022 *MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadenia* - zmeny zákona č.596/2003 Z.z. od 1.1.2022 -
13. 09. 2021 - Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov územnej samosprávy
06. 07. 2021 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
12. 05. 2021 - Financovanie originálnych školských kompetencií v obciach a mestách v roku 2021
12. 05. 2021 - Financovanie originálnych školských kompetencií obcí a miest v roku 2021
02. 12. 2019 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl