Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: PaedDr. Alica Fecková 

Meno, priezvisko, tituly:PaedDr. Alica Fecková
Lektorovanie podujatí: 12. 05. 2021 - Financovanie originálnych školských kompetencií v obciach a mestách v roku 2021
12. 05. 2021 - Financovanie originálnych školských kompetencií obcí a miest v roku 2021
02. 12. 2019 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl