Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Iveta Ivanocová
Informácie:

ivanocovaiveta@gmail.com, sktvpo@skgeodesy.sk

Lektorovanie podujatí: 19. 02. 2024 - Pracovné stretnutie pre správcov miestnych daní a poplatkov
04. 10. 2023 - Pracovné stretnutie starostov a primátorov
13. 02. 2023 - Praktické otázky kontrolnej činnosti v samospráve - 2 dni
13. 02. 2023 - Praktické otázky kontrolnej činnosti v samospráve - 3 dni
21. 11. 2022 - Pracovné stretnutie správcov majetku miest a obcí
07. 11. 2019 - Obec a kataster - nové povinnosti obce pri zápise do katastra
05. 11. 2019 - Obec a KATASTER - nové povinnosti obce pri zápisoch do katastra