Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Iveta Ivanocová