Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Bohuslav Harviľák