Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: Ing. Michal Kán 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Michal Kán
Informácie:

Pôsobí na Ministerstve dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy.

Lektorovanie podujatí: 08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
Autorstvo publikácií: