Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Lektorovanie podujatí: 27. 09. 2021 - Pracovné stretnutie mzdových účtovníkov a personalistov
27. 09. 2021 - Pracovné stretnutie mzdových účtovníkov a personalistov
25. 10. 2020 - Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
08. 10. 2019 - MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA -  ako na mzdy a personalistiku -  ako na mzdy a personalistiku
01. 06. 2019 - Pracovno – právne vzťahy v obecnej samospráve nielen pre novozvolených
07. 09. 2018 - Aplikácia zákonníka práce v praxi
06. 09. 2018 - APLIKÁCIA ZÁKONNÍKA PRÁCE V PRAXI
05. 09. 2018 - Aplikácia zákonníka práce v praxi
05. 09. 2018 - Aplikácia zákonníka práce v praxi
13. 06. 2018 - Aplikácia Zákonníka práce v praxi