Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Lektorovanie podujatí: 07. 09. 2018 - Aplikácia zákonníka práce v praxi
06. 09. 2018 - APLIKÁCIA ZÁKONNÍKA PRÁCE V PRAXI
05. 09. 2018 - Aplikácia zákonníka práce v praxi
05. 09. 2018 - Aplikácia zákonníka práce v praxi
13. 06. 2018 - Aplikácia Zákonníka práce v praxi
Autorstvo publikácií: