Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - Lektor: JUDr. Katarína Krasová, LL.M. 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Katarína Krasová, LL.M.
Lektorovanie podujatí: 27. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
14. 11. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni