Archív pozvánok - 2020

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dátum Variabilný symbol Názov Miesto Lektori Pozvánka
25.09.20202509Registratúra obecných a mestských úradovPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Ľubica Kováčová
23.09.20202309Vnútorné smernice škôl a školských zariadení - na čo sú nám smernice?Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
22.09.20202209Hlavný kontrolór obce/mesta - *zmena rozpočtových pravidiel a kontrola majetku*Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Oxana Hospodárová
18.09.20201809Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentáciePrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Ľubica Kováčová
16.09.2020161820Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkovHotel Družba, Michalovce J. HolléhoIng. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, Ing. Erika Kusyová
11.09.20202003ZÁKON č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE *NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁ* Košice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr., Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.
03.08.202025050308Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * videoseminár *video seminár PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
03.08.202014050308Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *videoseminár*video seminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
03.08.202029050308Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár *video seminár Ing. Oxana Hospodárová
03.08.202021050308ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminárvideo seminár Ing. Erika Kusyová
03.08.202022060308Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár*video seminár JUDr. Helena Spišiaková
29.07.202028072ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.sk *videoseminár*videoseminár Ing. Erika Kusyová
28.07.202028071ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE *elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.skonline WEBINÁRonline WEBINÁR Ing. Erika Kusyová
13.07.2020131507Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Mária Kasmanová, Ing. Oxana Hospodárová, Mgr. Ľubica Kováčová, Ing. Erika Kusyová
13.07.2020131407Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Mária Kasmanová, Ing. Oxana Hospodárová, Mgr. Ľubica Kováčová, Ing. Erika Kusyová
01.07.20200107Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školyPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Ľubica Kováčová
29.06.2020290707Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VUC a ich RO. Akreditovaný kurz ministerstva školstva 2471/2018/29/1Zemplínska šírava, Hotel ChemesIng. Terézia Urbanová
29.06.20202906Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školyPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Ľubica Kováčová
22.06.2020222306Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Erika Kusyová, Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák
22.06.2020222406Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Erika Kusyová, Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák
22.06.2020VS222606Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár*videoseminárJUDr. Helena Spišiaková
15.06.20202505Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * video seminár *video seminár PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
15.06.2020290502Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár * videoseminár Ing. Oxana Hospodárová
15.06.2020210502ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* - videoseminárvideoseminár Ing. Erika Kusyová
25.05.2020250502Otváranie materských škôl a základných škôl po prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID -19  *video seminár*videoseminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
21.05.20202105ELEKTRONICKÉ ROZHODNUTIA *vytváranie, podpisovanie, doručovanie, archivácia* * online WEBINÁR *online WEBINÁR Ing. Erika Kusyová
16.05.20201605Úprava rozpočtových pravidiel z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie  *video seminár*video seminár Ing. Ingrid Konečná Veverková
15.05.2020150502PRÁCA a MZDOVÁ AGENDA v čase Covid-19 * videoseminár * videoseminár Ing. Pavol Kukučka
15.05.2020150501PRÁCA a MZDOVÁ AGENDA v čase Covid-19 * online WEBINÁR *online WEBINÁR Ing. Pavol Kukučka
14.05.20201405Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *video seminár*video seminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
13.05.20200705Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *online WEBINÁR* online WEBINÁR Ing. Oxana Hospodárová
13.05.2020070502Ekonomické opatrenia pre obce, RO a PO v čase pandémie COVID 19 *videoseminár*videoseminár Ing. Oxana Hospodárová
30.04.20202303Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
30.04.20203004Opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a pracovnoprávne vzťahy na školách a novela Zákonníka prácevideo seminár Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
30.04.2020290402Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 * videoseminár * videoseminár doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
29.04.2020290401Rokovanie obecného zastupiteľstva a starosta počas COVID 19 * online WEBINÁR * online WEBINÁR doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
20.04.202044gg
15.04.2020272904Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková, JUDr. Ján Dancák
15.04.2020272804Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, JUDr. Katarína Krasová, LL.M., Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková, JUDr. Ján Dancák
14.04.2020141604Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Ing. Iveta Beslerová, Dávid Grochoľ
02.04.2020020304Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorovPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. , Ing. Peter Skočen, Ing. Štefan Tebelák
27.03.20202703Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
26.03.20202603Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
26.03.202026032020Odborné verejné obstarávanie *zelené VO, sociálne aspekty VO, zákazky s nízkou hodnotou*Prešov, RPIC, Raymanova 9JUDr. Miriam Slobodníková, JUDr. Juraj Tkáč
19.03.2020VS 1903ZÁKON č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3JUDr., Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.
18.03.20201803Podávanie majetkových priznaní po novom a odmeňovanie volených funkcionárovSeminár nahradený študijným materiálom Ing. Oxana Hospodárová
16.03.20201603Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
11.03.20201103Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
06.03.20200603Ochrana osobných údajov v praxi obcí a ich ROPOPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Vladimír Pirošík
05.03.20200503Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2019Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Mária Brániková, CA
27.02.20202702Registratúra školy pre začiatočníkovPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
25.02.20202502Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020.Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
20.02.20202102Občianske obrady a slávnosti v podmienkach miest a obcí.Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 PhDr. Dušan Gallo
18.02.20201802Registratúra obce pre začiatočníkovPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
14.02.20201402Webové sídlo inštitúcie verejnej správy *povinné zverejňovanie v elektronickej podobe - webové sídlo a cuet na www.slovensko.sk pre obce a školyPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Erika Kusyová
05.02.20200502Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme *pre obce a školy*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
31.01.20203101Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Valéria Jarinkovičová
29.01.20202901Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmenyPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Peter Gallovič
23.01.20200612Susedské spory, sťažnosti a petíciePrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Pozvánky