Archív pozvánok - 2020

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
27.03.2020Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
26.03.2020Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
26.03.2020Odborné verejné obstarávanie *zelené VO, sociálne aspekty VO, zákazky s nízkou hodnotou*Prešov, RPIC, Raymanova 9JUDr. Miriam Slobodníková, JUDr. Juraj Tkáč
19.03.2020ZÁKON č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. O POHREBNÍCTVE a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony NOVÉ POVINNOSTI PRE OBCE, MESTÁPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3JUDr., Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.
16.03.2020Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školyPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
11.03.2020Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
06.03.2020Ochrana osobných údajov v praxi obcí a ich ROPOPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Vladimír Pirošík
05.03.2020Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2019Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Mária Brániková, CA
27.02.2020Registratúra školy pre začiatočníkovPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
25.02.2020Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020.Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Terézia Urbanová
20.02.2020Občianske obrady a slávnosti v podmienkach miest a obcí.Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 PhDr. Dušan Gallo
18.02.2020Registratúra obce pre začiatočníkovPrešov, Štátny archív, Slovenská 40 Mgr. Ľubica Kováčová
14.02.2020Webové sídlo inštitúcie verejnej správy *povinné zverejňovanie v elektronickej podobe - webové sídlo a cuet na www.slovensko.sk pre obce a školyPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Erika Kusyová
05.02.2020Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme *pre obce a školy*Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
31.01.2020Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Valéria Jarinkovičová
29.01.2020Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmenyPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 Ing. Peter Gallovič
23.01.2020Susedské spory, sťažnosti a petíciePrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Pozvánky