TEÓRIA A PRAX PRI VÝKONE FINANČNEJ KONTROLY v obci, v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii

Termín

25. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
26. jún - 2. júl 2024, Začiatok: 09:00 (Záznam z webinára)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/záznam z webinára

Cieľová skupina:

štatutári a zamestnanci obcí, miest, mestských častí, VÚC, príspevkových a rozpočtových organizácií, kontrolóri, ostatní záujemcovia a problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

25.06.2024

Variabilný symbol:

250624

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

1.Postupy pri základnej finančnej kontrole a zodpovedné osoby

-                 kto, kedy a ako overuje finančné operácie

2. Povinná administratívna finančná kontrola pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce
3. Princíp kontroly štyroch očí - najčastejšie otázky
4. Aktuálne metodické usmernenie MF SR
5. Základná finančná kontrola elektronickou formou
6. Kontrolné postupy pri kontrole „zvonku"

-                 práva  povinností kontrolného orgánu (oprávnenej osoby)

-                 práva a povinnosti kontrolovanej osoby (povinnej osoby)

7. Praktické otázky a odpovede

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.