Všeobecné záväzné nariadenia obcí po aktuálnych legislatívnych zmenách VZN

Termín

3. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
4.-10. jún 2024, Začiatok: 09:00 (Záznam z webinára)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/záznam z webinára

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest, odborní zamestnanci, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

100

Uzávierka:

02.06.2024

Variabilný symbol:

030624

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Program seminára:

-    v rámci seminára lektor poskytne aktuálny a ucelený pohľad na problematiku VZN

na obciach,

-  čo možno regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po novele zákona o obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov,

-  aké najčastejšie chyby sa vyskytujú v praxi samospráv pri tvorbe VZN,

-  poukáže tiež na aktuálnu judikatúru súdov a stanoviská prokuratúry k problematike VZN,

-  poukáže tiež na povinnosti obce prijať nové druhy VZN,

-  diskusia.

Pracovný materiál:  súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spols linkom na webinár, resp. záznamom z webinára. Súčasťou rozsiahlych materiálov pre účastníkov seminára bude aj  kompletný a aktualizovaný katalóg VZN a rovnako katalóg interných predpisov obce.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.