Nový registratúrny poriadok a plán pre školy a úrady Nové podujatie

Termín

24. máj 2024, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Michalovce, MsKS, zasadačka 1.p.

Kategória:

prezenčný legislatívny seminár

Cieľová skupina:

všetky typy škôl a úrady - riaditelia/ riaditeľky, zástupcovia/ zástupkyne škôl, odborní zamestnanci všetkých typov škôl, odborní zamestnanci miest, obcí a iných štátnych úradov, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

75

Uzávierka:

23.05.2024

Variabilný symbol:

240524

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

  1. Vyhláška 403/2023 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného povieme o výnimkách pri vyraďovacom konaní, preberaní elektronických archívnych dokumentoch ...
  2. Vyhláška 336/2023 Z.z. o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného dozvieme čo je číslo spisu, čo je identifikátor spisu, čo sa doplnilo do spisového obalu, obsahu spisu, o listinnom rovnopise s možnosťou odosielania vo forme zaručenej konverzie, ďalšie činnosti správcu registratúry
  3. Registratúrny poriadok a registratúrny plán – zmeny a jeho proces schvaľovania pre školy a úrady
  4. Osobná zložka žiaka
  5. Osobná zložka zamestnanca školy, úradu
  6. Registratúrne stredisko
  7. Vyraďovacie konanie – elektronicky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.