Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Ľubica Kováčová
Lektorovanie podujatí: 08. 11. 2021 - Dokumentácia úradu po novom  * nový zákon o archívnictve - 364/2020 Z.z *
08. 11. 2021 - Dokumentácia úradu po novom * nový zákon o archívnictve 364/2020 Z.z. *, ktorým sa dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
08. 11. 2021 - Dokumentácia úradu po novom * nový zákon o archívnictve 364/2020 Z.z. *
08. 11. 2021 - Dokumentácia úradu po novom * nový zákon o archívnictve 364/2020 Z.z. *
25. 10. 2021 - Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy
25. 10. 2021 - Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy
25. 10. 2021 - Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy
04. 10. 2021 - Osobná zložka žiaka a dokumentácia školy
01. 10. 2021 - HOSPODÁR – HOSPODÁRKA ŠKOLY - praktický kurz - ONLINE - 5 samostatných webinárov
20. 10. 2020 - Vedenie registratúrneho denníka
19. 10. 2020 - Správa registratúry od začiatku
25. 09. 2020 - Registratúra obecných a mestských úradov
18. 09. 2020 - Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie
13. 07. 2020 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
13. 07. 2020 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
01. 07. 2020 - Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školy
29. 06. 2020 - Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školy
27. 03. 2020 - Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školy
26. 03. 2020 - Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školy
16. 03. 2020 - Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školy
27. 02. 2020 - Registratúra školy pre začiatočníkov
18. 02. 2020 - Registratúra obce pre začiatočníkov
05. 12. 2019 - Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie
04. 12. 2019 - Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie
28. 11. 2019 - Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie
27. 11. 2019 - Registratúra pedagogickej a žiackej dokumentácie
27. 06. 2019 - Správa registratúry pre orgány verejnej moci a podnikateľské subjekty
26. 06. 2019 - Správa registratúry pre obce a školy - Stará Ľubovňa
25. 06. 2019 - Správa registratúry pre zariadenia sociálnych služieb, podniky a orgány verejnej moci
20. 06. 2019 - Správa registratúry pre obce
13. 06. 2019 - Správa registratúry pre obce
30. 04. 2019 - Správa registratúry pre školy
30. 04. 2019 - Správa registratúry pre školy
15. 04. 2019 - Správa registratúry pre obce a školy - Stará Ľubovňa
12. 04. 2019 - Správa registratúry pre školy
10. 04. 2019 - Správa registratúry pre školy
09. 04. 2019 - Správa registratúry pre školy
05. 04. 2019 - Správa registratúry pre školy
04. 04. 2019 - Správa registratúry pre CPPPaP
22. 03. 2019 - Správa registratúry pre školy
21. 03. 2019 - Správa registratúry pre školy
05. 03. 2019 - Správa registratúry pre obce *nielen pre novozačínajúcich*
28. 02. 2019 - Správa registratúry pre stredné školy
25. 02. 2019 - Správa registratúry pre školy
14. 02. 2019 - Správa registratúry pre obce  (Levoča)
13. 02. 2019 - Správa registratúry pre obce *nielen pre novozačínajúcich*
04. 10. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry
03. 05. 2018 - Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
03. 05. 2018 - Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárov
20. 04. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry *pre špeciálne školy, CVČ, CPPPaP ...*
19. 04. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry *pre zariadenia sociálnych služieb*
18. 04. 2018 - Správa registratúry *od prijatia spisu po jeho vyradenie*
06. 04. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry *pre obce okresov Prešov a Sabinov*
05. 04. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry *pre školy okresov Prešov a Sabinov*
23. 03. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry *pre stredné školy okresu Prešov a Sabinov*
19. 03. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry   *pre štátne inštitúcie*
12. 03. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry *pre školy okresov Prešov a Sabinov*
07. 03. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry *pre školy okresov Prešov a Sabinov*
02. 03. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry *pre obce okresu Prešov a Sabinov*
01. 03. 2018 - Špecifiká modernej správy registratúry *pre obce okresu Prešov a Sabinov*
07. 12. 2017 - Asistent (ka) a správca registratúrneho strediska pre obecné úrady
23. 11. 2017 - Elektronická správa registratúry
02. 11. 2017 - Elektronická správa registratúry
29. 06. 2017 - Elektronická správy registratúry
26. 05. 2017 - Základy správy registratúry a registratúrny denník pre MŠ a ZŠ
24. 05. 2017 - Základy správy registratúry a registratúrny denník pre špeciálne školy
14. 03. 2017 - Základy správy registratúry a registratúrny denník
03. 03. 2017 - Základy správy registratúry a registratúrny denník
21. 02. 2017 - Základy správy registratúry a registratúrny denník
16. 11. 2016 - Registratúrny denník a vyraďovacie konanie
14. 11. 2016 - Registratúrny denník a vyraďovacie konanie
10. 11. 2016 - Registratúrny denník a vyraďovacie konanie
03. 11. 2016 - Registratúrny denník a vyraďovacie konanie
31. 05. 2016 - Správa registratúry pre obce, školy a iné organizácie
02. 05. 2016 - Správa registratúry pre obce, školy a iné organizácie
22. 04. 2016 - Správa registratúry pre obce, školy a iné povinné organizácie
Autorstvo publikácií: Praktická príručka pre kronikárov
Praktická príručka pre kronikárov