Nový registratúrny poriadok a plán a zmeny v dokumentácii školy

Termín

23. február 2024, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Michalovce, MsKS, zasadačka 1.p.

Kategória:

praktický prezenčný seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci všetkých typov škôl, riaditelia a zástupcovia škôl a školských zariadení

Kapacita:

50

Uzávierka:

22.02.2024

Variabilný symbol:

230224

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

  1. Vyhláška 403/2023 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného povieme o výnimkách pri vyraďovacom konaní, preberaní elektronických archívnych dokumentoch ...2.

  2. Vyhláška 336/2023 Z.z. o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného dozvieme čo je číslo spisu, čo je identifikátor spisu, čo sa doplnilo do  spisového obalu, obsahu spisu, o listinnom rovnopise s možnosťou odosielania vo forme zaručenej konverzie, ďalšie činnosti správcu registratúry

  1. Registratúrny poriadok a registratúrny plán – zmeny  a jeho proces schvaľovania

  2. Vestník 339/2023 o pedagogickej dokumentácii

  3. Dokumentácia žiaka

  4. Osobná zložka žiaka

  5. Osobná zložka zamestnanca školy

  6. Registratúrne stredisko

  7. Vyraďovacie konanie – elektronicky


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii, prípadne e-mailom

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.