Nový Registratúrny poriadok a plán a dokumentácia úradu v roku 2024

Termín

13. marec 2024, Začiatok: 09:00 prezenčné podujatie

Miesto konania:

Michalovce, MsKS, zasadačka 1.p.

Kategória:

praktický prezenčný seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci samosprávy, starostovia, kontrolóri, iní záujemcovia a tému

Kapacita:

50

Uzávierka:

08.03.2024

Variabilný symbol:

130324

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

  1. Vyhláška 403/2023 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného povieme o výnimkách pri vyraďovacom konaní, preberaní elektronických archívnych dokumentoch ...

  2. Vyhláška 336/2023 Z.z. o archívoch a registratúrach, kde sa okrem iného dozvieme čo je číslo spisu, čo je identifikátor spisu, čo sa doplnilo do  spisového obalu, obsahu spisu, o listinnom rovnopise s možnosťou odosielania vo forme zaručenej konverzie, ďalšie činnosti správcu registratúry

  3. Registratúrny poriadok a registratúrny plán – zmeny a jeho proces schvaľovania

  4. Osobná zložka zamestnanca

  5. Certifikované elektronické systémy ako ich získať

  6. Registratúrne záznamy klasické, elektronické, kombinované

  7. Personalizované osobné prostredie pri vyraďovacom konaní

  8. Správca registratúry

  9. Používanie pečiatok a vzorových podpisov


Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý dostane každý účastník pri prezencii, prípadne e-mailom

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.