Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnych legislatívnych zmenách

Termín

14. február 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)
15.-21. február 2024, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a ich zástupcovia všetkých typov škôl, odborní zamestnanci obce/mesta/MČ a iných zriaďovateľov, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o tému

Kapacita:

100

Uzávierka:

14.02.2024

Variabilný symbol:

140224

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

27 €

Cena pre nečlenov:

42 €

Program:

Lektor sa na seminári bude venovať problematike vymeškávania školskej dochádzky a jej riešeniu na školách a v obciach po aktuálnych legislatívnych zmenách - poslednej novele zákona.

Problematika právneho postihovania záškoláctva po novom zahŕňa nielen základné školy ale aj materské školy v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním. Nerešpektovanie zákonných povinností zo strany riaditeľov škôl môže znamenať ich pracovnoprávny postih . Lektor na seminári uvedie, ako rešpektovať platný právny stav zo strany obcí, školských úradov, základných a materských škôl.

• V rámci celého Slovenska realizovala prokuratúra od roku 2010 previerky na obciach a základných školách a prednáška reaguje aj na konkrétne zistenia a nedostatky, ako sa ich vyvarovať.

• Pri postihovaní záškoláctva v priestupkovom a trestnom konaní sa jedná o delenú kompetenciu medzi základnou resp. materskou školou a obcou a preto je prednáška vhodná tak pre školy ako aj pre obce.

• Náplňou prednášky budú konkrétne príklady, kde došlo k pochybeniam, ako správne postupovať pri aplikácii jednotlivých právnych predpisov

 

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Kompetencie riaditeľa základnej školy

2. Kompetencie obce

3. Priestupková zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

4. Trestnoprávna zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

5. Priestupkové konanie na obci vzory

6. Konkrétne aplikačné problémy z praxe

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu

s linkom na webinár, resp. záznamom z webinára. Súčasťou rozsiahlych materiálov pre účastníkov seminára budú aj vzory rozhodovacej činnosti ako aj vzory pre školy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.