Rozpočet obce -Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026

Termín

3. október 2023, Začiatok: 00:00 (Webinár)
4.-10. október 2023, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online/Zoom

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori miest a starostovia obcí, účtovníci, ekonómovia a ďalší odborní zamestnanci miest a obcí a ich RO a PO, hlavní kontrolóri, poslanci, ostatní záujemcovia o danú tému

Kapacita:

150

Uzávierka:

03.10.2023

Variabilný symbol:

031023

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

 • Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy v roku 2023 vo vzťahu k úpravám a plneniu rozpočtu v roku 2023

 • Úpravy rozpočtu po 31.8. 2023

 • Prijímanie návratných zdrojov financovania a zapájanie prostriedkov rezervného fondu po 31.8.2023

 • Ukončenie rozpočtového roka 2023 v zmysle opatrení, ktoré vyplývajú z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnej od 15.12.2022 a z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinnej od 1.8.2023

 • Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO

 • Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti

 • Stanovisko hlavného kontrolóra obce/mesta  k návrhu rozpočtu obce / mesta – jeho základné náležitosti

 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO

 • Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce

 • Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO

 • Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny rozpočet

 • Vplyv zákona o rozpočtovej zodpovednosti na tvorbu rozpočtu

 • Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.

 • Diskusia

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.