Novela ZÁKONNÍKA PRÁCE a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii Zákonník práce

Termín

28. november 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
29. november - 6. december 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl, starostovia obcí, odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl a školských zariadení, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

28.11.2022

Variabilný symbol:

281122

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

Novela Zákonníka práce a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii

 • Základné informácie o zmenách v Zákonníku práce
 • „spravodlivé, uspokojivé, transparentné a predvídateľné“ – čo to znamená v pracovnom práve a ako na to v pracovnoprávnej dokumentácii
 • zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom pracovných podmienok a podmienok zamestnávania,

Obsah pracovnej zmluvy od 1.11.2022 a písomná informácia

 • zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy, podstatné náležitosti pracovnej zmluvy po novom,
 • ďalší nový obsah pracovnej zmluvy
 • nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase,
 • nová forma poskytovania informácií voči existujúcim zamestnancom
 • prispôsobenie doterajších dohodnutých podmienok

Zmeny v dohodách od 1.11.2022

 • Zmluvné dojednania v dohode a povinná písomná informácia (podmienky, obsah)
 • Informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny

Elektronická  komunikácia

 • medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • medzi odborovými organizáciami a zamestnancami

Prezentácia cez vzory a námety

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.