Zmeny v procese VO po zákonnej úprave s akcentom na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou

Termín

30. jún 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
1.-7. júl 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, škôl, školských zariadení, iných organizácií, štatutári, kontrolóri, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

29.06.2022

Variabilný symbol:

300622

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 1. Zmeny vo výnimkách

 2. Aktuálne finančné limity

 3. Členenie zákaziek

 4. Zákazky s nízkou hodnotou nové rozdelenie/ kategórizácie  zákazky s nízkou hodnotou, povinnosť zadávania zákaziek s nízkou hodnotou elektronicky

 5. Ako správne určiť PHZ, určenie bežnej dostupnosti

 6. Náležitosti výzvy na predkladanie ponúk (§ 117  ods. 7), lehoty na predkladanie ponúk

 7. Konflikt záujmov

 8. Uchádzači / subdodávatelia z tretích krajín

 9. Verejní funkcionári ako koneční užívatelia výhod, register partnerov verejného sektora

 10. Súhrnné správy

 11. Jednotná elektronická platforma

 12. Zmeny v podmienkach účasti a vo vyhodnocovaní ponúk

 13. Zmeny v otváraní ponúk a rozsahu zverejňovaných údajov

 14. Ako formulovať Zmluvy, odstúpeniu od zmluvy

 15. Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní

 16. Vaše problémy a otázky

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.