Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a niektoré zmeny v odmeňovaní

Termín

18. január 2022, Začiatok: 09:00 (Webinár)
19.-25. január 2022, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl, starostovia obcí, odborní zamestnanci (personalisti, mzdári) zriaďovateľov škôl a školských zariadení, kontrolóri, ostatní záujemcovia o problematiku

Kapacita:

150

Uzávierka:

17.01.2022

Variabilný symbol:

180122

Organizátor:

RVC Michalovce,RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

39 €

Program:

 • Pracovná činnosť pedagogického zamestnanca

 • Zmeny v posudzovaní nadčasovej práce pedagogického zamestnanca

 • Zmeny v kvalifikačných predpokladoch

 • Bezúhonnosť  a nové pravidlá preukazovania bezúhonnosti

 • Nová kategória pedagogických zamestnancov - školský digitálny koordinátor

 • Zaraďovanie do kariérových stupňov (I. a II. atestácia )

 • Zmeny v profesijnom rozvoji  a plán profesijného rozvoja

 • Zmeny v adaptačnom vzdelávaní a v aktualizačnom vzdelávaní

 • Podpora aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl

 • Novinky v hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov

 • Zmeny v centrálnom registri

 • Nové pravidlá pre prerušenie výkonu pracovnej činnosti

 • Odstupné pri skončení pracovného pomeru pri  nadobudnutí 65 r.

 • Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

 • Zmeny v zákone č. 553/2003 Z. z.  – osobný príplatok, príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčas

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál, ktorý zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Dominika

18.1.2022 o 08:57

Reagovať

Dobrý deň, môže byt učiteľke v nultom ročníku priznaná prvá atestacia, ak ju vykonala v kategórii učiteľ prvého stupňa hoci bola nekvalifikovaná a až teraz získala požadované vzdelanie? Ďakujem

Janka

17.1.2022 o 12:03

Reagovať

Zamestnancovi je od 1.12.2021 vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj PZ vo výške 6% z platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávanie (v rozsahu 100 hodín) podľa § 64 ods. 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 138/2019 Z.z. Od 1.1.2022 mu priznaný príplatok bude ponechaný? Od 1.1.2022 bude príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie najviac vo výške 3%?

Janka

17.1.2022 o 12:03

Reagovať

Zamestnancovi je od 1.12.2021 vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj PZ vo výške 6% z platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávanie (v rozsahu 100 hodín) podľa § 64 ods. 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 138/2019 Z.z. Od 1.1.2022 mu priznaný príplatok bude ponechaný? Od 1.1.2022 bude príplatok za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie najviac vo výške 3%?

Ing. Dominika Badidová

13.1.2022 o 10:00

Reagovať

Dobrý deň, v rámci zmeny pri posudzovaní nadčasovej práce pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca. Teda musí mať odučený celý svoj úväzok, aby si mohol vykázať prácu nadčas. Čo však v prípade štátnych sviatkov, prázdnin (polročných, jarných, veľkonočných, jesenných, vianočných), kedy je vyučovanie na škole prerušené alebo v prípade lekárskych vyšetrení učiteľa, kedy si svoj základný úväzok reálne neodučí? Vzniká mu vtedy nárok na nadčasovú hodinu alebo nie? Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)