Aktualizovanie pracovno-právnej dokumentácie školy

Termín

22. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
23.-29. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a odb.zamestnanci škôl (mš, zš, sš, súkrom., cirkev., špec.,zuš,cvč),školy bez prav.subjektivity

Kapacita:

100

Uzávierka:

21.11.2021

Variabilný symbol:

221121

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  • správna dokumentácia personalistky - mzdárky školy

  • osobný spis zamestnanca – zakladanie osobného spisu zamestnanca,  menovacie dekréty (na čo a kedy?)

  • špecializované činnosti vykonávané zamestnancami  školy a  „menovanie“

  • príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. – prehľad povinností a špecifík

  • náplne práce – povinnosť alebo možnosť,  výhody a nevýhody

  • platová inventúra a tvorba rozpočtu  na mzdy

  • interné pracovno-právne predpisy – povinné a nepovinné

  • riziká a znižovanie miery právnej istoty pre zamestnancov a zamestnávateľov pri neaktualizovaní  vnútorných  predpisov

    Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

ucastnik

26.11.2021 o 11:07

Tento príspevok bol odstránený

Štefan Fenik

28.11.2021 o 14:41

Reagovať

Nemôžem po prerušení pokračovať v sledovaní videoseminára, aj keď bolo sľúbené, že sa prihlasujeme len raz. Ak sa chcem znovu prihlásiť, tak mi príde oznam, že už sa nemôžem prihlásiť, lebo už som prihlásený ?!

Agáta šutaj eštoková

19.11.2021 o 09:17

Reagovať

1.Číslovanie PZ a Dodatkoch k PZ každý rok začínať č. 1/2021, ďalšia č.2/2021, a v nasledujúcom roku pokračovať t.j.3/2022,4/2022...?
2.Môže byť s učiteľom ( napr.farár,alebo dôchodkyňa,ktorá je prijatá iba na zástup počas PN uzatvorená aj DoPČ,keďže vykonáva priamu aj nepriamu výchovnú činnosť

admin2

21.11.2021 o 18:47

Reagovať

otázky budú zaradené pod číslami 2 a 8