Miestne dane a poplatky *komunálne odpady, drobné stavebné odpady, poplatok za rozvoj*

Termín

19. október 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
20.-26. október 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest, odborní zamestnanci správy daní a poplatkov obcí a miest, hlavní kontroló

Kapacita:

100

Uzávierka:

18.10.2021

Variabilný symbol:

191021

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1. Miestne dane  - druhy miestnych daní

- daň z nehnuteľností,

- daň za psa,

- daň za ubytovanie,

- daň za užívanie verejného priestranstva a pod.

-  priznania k miestnym dania

- vyrubovanie miestnych daní

2. Miestny poplatok za KO a DSO.


3. Miestny poplatok za rozvoj

- predmet poplatku,

- výpočet poplatku,

- rozhodnutie k poplatku.


4. Diskusia – v rámci diskusie konzultácie ku konkrétnym problémom aplikačnej praxe.

Poznámka - ak bude novela miestnych daní už v legislatívnom procese, bude tiež predmetom semináru.

 


Pracovný materiál:
súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Martina Vajsová

18.10.2021 o 14:25

Reagovať

Dobrý deň,
chcem sa spýtať k dani za ubytovanie. Daňovník podal hlásenie za I. aj II. štvrťrok 2021, ale daň stále neuhradil. Môžeme na základe podaného hlásenia vyrubiť daň rozhodnutím, aby sme to v prípade potreby mohli vymáhať, alebo ako máme postupovať v prípade neuhradenia dane z ubytovania? ďakujem

admin2

18.10.2021 o 15:56

Reagovať

Otázka zaradená na podujatie 19.10.2021 - pod č. 4

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)