ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre ŠKOLY/OBCE *vydávanie rozhodnutí elektronicky* WEBINÁR Zmena termínu na 23.10.2020, WEBINÁR!

Termín

23. október 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

online WEBINÁR

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obcí, miest, škôl, riaditelia škôl, starostovia, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

23.10.2020

Variabilný symbol:

0910

Organizátor:

RVC Košice

Cena pre členov:

38 €

Cena pre nečlenov:

53 €

Program:

PROGRAM  SEMINÁRA:

 • informácia o zákonnej povinnosti v elektronickej schránke
 • prehľad schránky OVM, ako schránku používať
 • povinnosti štatutára
 • čo robiť ak sa štatutár nevie prihlásiť do el. schránky
 • ako poveriť ďalšiu osobu na prácu so schránkou
 • potrebné inštalácie na prácu s el. schránkou
 • podpisovanie v elektronickej schránke
 • ako prijímať podania v schránke na slovensko.sk
 • ako odpovedať na podania, odosielať podania na úrad, správne poplatky za elektronické podania
 • ako vytvárať rozhodnutia

K webináru si pripravte: eID kartu (občiansky preukaz s čipom) a čítačku eID karty a číslo BOK, slúchadlá (pre kvalitnejší zvuk; postačia aj obyčajné slúchadlá od mobilu), nahratý certifikát na podpisovanie (ak máte)

Skontrolujte si, či máte aktuálne inštalácie: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

Pokyny k webináru:

 • Uzávierka prihlášok na webinár:  23. október 2020
 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na webinár, ku ktorému sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC). Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie. Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk a video, preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h
 • Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 5 dní. Počas tejto doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Eva Lazorikova

18.10.2020 o 12:30

Reagovať

Prihladujem sa na online seminár.

Helena Kočišová

20.10.2020 o 11:11

Reagovať

Dobrý deň p. Lazorikova.
Chcem sa spýtať na možnosť platby za webinár prostredníctvom bankového účtu.
Ďakujem
Kočišová Helena

Eva Lazorikova

21.10.2020 o 11:24

Reagovať

Dobry den, ja nie som organizator, ja som ucastnik. Aj ja hladam, ako sa da platit za webinar.

admin2

21.10.2020 o 15:07

Reagovať

Príjemný deň,
vyplníte prihlášku, príde vám potvrdenie na váš mail, že ste prihlásená. Potom môžete zaplatiť - na základe pozvánky. Tú si vypíšete pre vašu potrebu, ako účtovný doklad. Máte tam všetky údaje, ktoré mám účtovný doklad podľa zákona o účtovníctve mať. A prevediete určenú výšku vložného na účet, ktorý je uvedený v danej pozvánke.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.