Pracovné stretnutie pre školské úrady Nové !

Termín

16.-17. október 2023, Začiatok: 11:00 celoslovenské pracovné stretnutie (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue

Kategória:

celoslovenské pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci školských úradov ,miest a obcí, štatutári a vedúci zamestnanci miest, obcí a škôl

Kapacita:

100

Uzávierka:

12.10.2023

Variabilný symbol:

16171023

Organizátor:

RVC Michalovce, RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

205 €

Cena pre nečlenov:

225 €

Program:

1. deň

Odborná a poradenská činnosť obce ako školského úradu.

Lektorka: PaedDr. Alica Fecková

1. Formy výkonu odbornej a poradenskej činnosti v oblasti dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku školstva.

a/ písomné pokyny a usmernenia

b/ pracovné porady

c/ individuálny pohovory

2.   Odborné poradenstvo v praxi obce ako školského úradu.
3.   Konzultácie


2.deň

Správne konanie v školstve

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

1.    Pôsobnosť zákona o štátnej správe v školstve a správneho poriadku

2.    Doručovanie rozhodnutí

3.    Nedostatky v rozhodovaní riaditeľov

4.     Postup riaditeľa školy po podaní odvolania.

5.     Postup obce (školského úradu) po podaní odvolania.

6.     Rozhodovacia činnosť súdov voči rozhodnutiam v školstve

7.    Správne konanie v rozvrátených rodinách - aplikácia zákona o rodine v školskom konaní - súhlas rodičov o školských veciach, postup riaditeľa a obce v prípade 
rozvedených manželov a neúplných rodín.

8. Diskusia


Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.