Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Publikácie: Diár samosprávy 2021 

Diár samosprávy 2021

Autor:

AVS

Obsah:
  • niekoľko pomôcok k systému verejnej správy;
  • kalendárium 2021: ročné, týždenné (1 týždeň = dvojstrana), denné;
  • adresáre: Regionálnych vzdelávacích centier - členov AVS, ústredných orgánov,
  • ministerstiev, úradov samosprávnych krajov, profesijných združení samosprávy, RZ ZMOS a i;
  • citáty a zrnká múdrosti;
  • priestor na základné údaje o obci/meste, inštitúcií, iné údaje;
  • praktické pomôcky: abecedný zoznam mien, osobný adresár, poštové a telefónne smerové čísla,
  • štátne sviatky, školské prázdniny, dôležité telefónne čísla a iné;
  • voľné listy na poznámky z pracovných rokovaní, porád a pod.;
  • prehľadný kalendár na rok 2022

Cena:

7.00 €

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice

Hlavná 68

040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1274035053/0200

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

RVC Košice nie je platcom DPH.