Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Publikácie: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 

Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020

Autor:

Ing. Terezia Urbanová, Ing. Miriam Majorová, PhD.

Obsah:

Ôsme vydanie príručky bude obsahovať aktualizované, doplnené a zmenené príklady z oblasti novej metodiky účtovania obcí, miest a ich rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle aktualizovaných zmien a doplnkov Opatrenia MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky účinných od 1.1.2020.

Predpokladaný termín vydania: Marec – Apríl 2020

Cena aktualizovanej príručky: 33 € / ks

Cena:

33.00 €

Údaje RVC:

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce,  Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce /možnosť zasielať objednávky prostredníctvom web stránky: www.rvc-vychod.sk/, príp. mailom rvcmichalovce@gmail.com