Meno, priezvisko, tituly:Ing. Milan Luciak
Lektorovanie podujatí: 24. 04. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
24. 04. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
21. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
21. 06. 2017 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni