Meno, priezvisko, tituly:Ing. Anna Gaálová
Lektorovanie podujatí: 21. 05. 2024 - Studne, malé čistiarne odpadových vôd a žumpy podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
05. 12. 2016 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni