Meno, priezvisko, tituly:PhDr. Dušan Gallo
Informácie:

Motto: „Ži tak, aby po stretnutí s tebou odchádzal každý o kúsok šťastnejší“

-          Absolvent Filozofickej fakulty – odbor: Vzdelanie a výchova dospelých

-          Vyškolený ako lektor cez Americký projekt „Manažment pre volených predstaviteľov /1996/ a Švajčiarsku firmu Mundi /1995/

-          Skúsenosti z pôsobenia v štátnej správe aj samospráve

Ponuka tém:

  1. Komunikácia ako pracovný nástroj.
  2. Systém plánovania a organizovania času v pracovnom a osobnom živote.
  3. Efektívna organizácia práce /ciele, energia, priestor, vzťahy.../.
  4. ZPOZ ako súčasť miestnej kultúry /Komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach/.

Príprava a vedenie schôdzí, porád a pracovných stretnutí

Lektorovanie podujatí: 03. 03. 2023 - ZPOZ ako súčasť SAMOSPRÁVY a miestnej kultúry *Komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach*
02. 03. 2023 - ZPOZ ako súčasť SAMOSPRÁVY a miestnej kultúry *Komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach*
01. 03. 2023 - ZPOZ ako súčasť SAMOSPRÁVY a miestnej kultúry *Komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach*
22. 06. 2022 - Pracovné stretnutie starostov a primátorov - koniec volebného obdobia
06. 07. 2021 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
28. 06. 2021 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
20. 02. 2020 - Občianske obrady a slávnosti v podmienkach miest a obcí.
17. 06. 2019 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
17. 06. 2019 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
25. 09. 2018 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
25. 04. 2018 - Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
14. 03. 2018 - Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v samospráve - RZ obcí Hornád
16. 03. 2016 - ZPOZ ako súčasť miestnej kultúry - komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach
15. 03. 2016 - ZPOZ ako súčasť miestnej kultúry - komunikácia a pravidlá spoločenského protokolu na občianskych obradoch a slávnostiach