Meno, priezvisko, tituly:PhDr. Katarína Čižmáriková
Lektorovanie podujatí: 15. 06. 2023 - Ako efektívne komunikovať s verejnosťou a tvorba obecných novín
08. 06. 2022 - Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
05. 06. 2019 - Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
03. 05. 2018 - Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
03. 05. 2018 - OBECNÉ NOVINY - praktické otázky tvorby *pracovné stretnutie pre novinárov, redakčné rady a vydavateľov*
24. 10. 2017 - OBECNÉ NOVINY - praktické otázky tvorby *pracovné stretnutie pre novinárov, redakčné rady a vydavateľov*
22. 10. 2015 - Pracovné stretnutie tvorcov obecných novín *Kríza mediálneho prejavu?*