Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Peter Gallovič