Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Marek Dlapa
Lektorovanie podujatí: 17. 06. 2024 - Pracovné stretnutie pre matriky a ďalších odborných zamestnancov samosprávy
03. 05. 2022 - Osvedčovanie listín a podpisov - výklad zákona č. 599/2001 Z.z.
03. 05. 2022 - OSVEDČOVANIE listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami - výklad zákona č. 599/2001 Z. z.
03. 05. 2022 - OSVEDČOVANIE listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami - výklad zákona č. 599/2001 Z.z.
12. 02. 2021 - Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SR
12. 02. 2021 - Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SR
12. 02. 2021 - Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka *videoseminár*
11. 02. 2021 - Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SR
11. 02. 2021 - Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SR
11. 02. 2021 - Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka   *webinár*
11. 11. 2015 - Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SR
10. 11. 2015 - Hlásenie pobytu občanov Slovenskej republiky a register obyvateľov SR