Meno, priezvisko, tituly:Ing. Dagmar Albertová
Lektorovanie podujatí: 25. 10. 2023 - Pracovné stretnutie pre matrikárov a ďalších odborných zamestnancov samosprávy
23. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
10. 02. 2017 - Osvedčovanie listín a podpisov
10. 02. 2017 - Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
09. 02. 2017 - Osvedčovanie listín a podpisov
13. 06. 2016 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
24. 05. 2016 - Registratúra a archív v praxi orgánov verejnej moci - obcí a škôl
30. 09. 2015 - Informačný register adries  - úloha obcí a jeho využitie – označovanie ulíc a iných  verejných priestranstiev a číslovanie stavieb
29. 09. 2015 - Informačný register adries  - úloha obcí a jeho využitie – označovanie ulíc a iných  verejných priestranstiev a číslovanie stavieb
Autorstvo publikácií: test