Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Monika Karajosová
Informácie:

Osvedčovanie listín a podpisov

Lektorovanie podujatí: 07. 02. 2024 - Osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z. z. *záznam z webinára*
05. 02. 2024 - Osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z. z.
05. 02. 2024 - Osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z. z.
26. 01. 2024 - Osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z. z.
10. 11. 2023 - OSVEDČOVANIE listín a podpisov na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z. z.