Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Sandra Makeľová
Lektorovanie podujatí: 17. 06. 2024 - Pracovné stretnutie pre matriky a ďalších odborných zamestnancov samosprávy
09. 05. 2024 - Pracovné stretnutie - moderný sekretariát úradu
25. 03. 2024 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
25. 10. 2023 - Pracovné stretnutie pre matrikárov a ďalších odborných zamestnancov samosprávy