Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Radovan Tomaško
Lektorovanie podujatí: 14. 03. 2024 - Ako si skontrolovať dodržiavanie povinností vo vzťahu k GDPR a kybernetickej bezpečnosti v obci, škole a  iných organizáciách
25. 10. 2023 - Pracovné stretnutie pre matrikárov a ďalších odborných zamestnancov samosprávy
18. 09. 2023 - Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO