Meno, priezvisko, tituly:Ing. Adam Šepetka
Lektorovanie podujatí: 20. 02. 2023 - Obecný podnik * v postavení registrovaného sociálneho podniku *
20. 02. 2023 - Obecný podnik * v postavení registrovaného sociálneho podniku *