Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Mgr. Nataša Milistenferová 

Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Nataša Milistenferová
Lektorovanie podujatí: 20. 02. 2023 - Obecný podnik * v postavení registrovaného sociálneho podniku *
20. 02. 2023 - Obecný podnik * v postavení registrovaného sociálneho podniku *