Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: PhDr. Ľubica Lövingerová 

Meno, priezvisko, tituly:PhDr. Ľubica Lövingerová
Lektorovanie podujatí: 20. 02. 2023 - Obecný podnik * v postavení registrovaného sociálneho podniku *
20. 02. 2023 - Obecný podnik * v postavení registrovaného sociálneho podniku *