Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: JUDr. Ingrid Ney, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Ingrid Ney, PhD.
Lektorovanie podujatí: 20. 11. 2020 - Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie *videoseminár*