Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Jana Dráčová
Informácie:

Je aktívnou advokátkou, v poslednom desaťročí sa zameriava na katastrálne právo a práva k nehnuteľnostiam, je autorkou komentárov ku katastrálnemu zákonu a autorkou odborných článkov k danej problematike. Okrem advokácie sa venuje aj publikačnej a lektorskej činnosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva.

Lektorovanie podujatí: 06. 05. 2024 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY
15. 04. 2024 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
15. 04. 2024 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
12. 09. 2023 - Výstavba telekomunikačných vedení - legislatívne zmeny od 1.9.2023 podľa z. 205/2023 Z.z.
12. 09. 2023 - Výstavba telekomunikačných vedení - legislatívne zmeny od 1.9.2023 podľa z. 205/2023 Z.z.
12. 09. 2023 - Výstavba telekomunikačných vedení - legislatívne zmeny od 1.9.2023 podľa zák. 205/2023 Z.z. a novely 452/2021 Z.z.
24. 04. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
24. 04. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
08. 06. 2022 - Kataster nehnuteľností a obec - nové povinnosti obce a nové rozhodovanie stavebného úradu pri výstavbe el. komunikácií - 2.časť
08. 06. 2022 - Kataster nehnuteľností a obec - nové povinnosti obce a nové rozhodovanie stavebného úradu pri výstavbe el. komunikácií - 1.časť
07. 06. 2022 - Kataster nehnuteľností a obec - nové povinnosti obce a nové rozhodovanie stavebného úradu pri výstavbe el. komunikácií
07. 06. 2022 - Kataster nehnuteľností a obec - nové povinnosti obce a nové rozhodovanie stavebného úradu pri výstavbe el. komunikácií
07. 06. 2022 - Kataster nehnuteľností a obec - nové povinnosti obce a nové rozhodovanie stavebného úradu pri výstavbe el. komunikácií
07. 11. 2019 - Obec a kataster - nové povinnosti obce pri zápise do katastra
05. 11. 2019 - Obec a KATASTER - nové povinnosti obce pri zápisoch do katastra
28. 10. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
02. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre starostov východného Slovenska