Meno, priezvisko, tituly:doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Lektorovanie podujatí: 08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
21. 05. 2018 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
Autorstvo publikácií: Doprava a urbanizmus - Dostupnosť v meste